genealogy in scandinavia
Digitaliserat material från AD Online
Listan innehåller numera samtliga volymer som kan läsas med AD Online. Har man version 1.4 eller senare av programmet kan man direkt visa aktuell volym genom "glasögonlänken" längst till höger.
AID Converter
För att "avkoda" ett AID-nummer kan man söka på volymkoden i sökformuläret nedan. AID ser ut så här: v123.b456.s789 där 123 är volymkoden, 456 är AD:s bildnummer och 789 är originalets sidnummer.
Tjänsten är nedlagd. Bevaka nya volymer direkt på Arkiv Digital!

835073
CIII:2
  
835072
CIII:1
  
835065
CI:9
  
835064
CI:8
  
835061
CI:5
  
835063
CI:7
  
835068
CI:12
  
835057
CI:1
  
835069
CI:13
  
835058
CI:2
  
835060
CI:4
  
835066
CI:10
  
835070
CI:14
  
835067
CI:11
  
835071
CI:15
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
Läs källmaterialet på
AD Online

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies