genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010169
G I:1
A0014275
 (NAD)
SE
1010169
G I:2
A0014276
 (NAD)
SE
1010169
A I:19
A0014406
 (NAD)
SE
1010169
L I b:1
A0013975
 (NAD)
SE
1010169
H V:1:1
A0014448
 (NAD)
SE
1010169
H V:2:1
A0014449
 (NAD)
SE
1010169
A I:1
C0032040
 (NAD)
SE
1010169
A I:2
C0032041
 (NAD)
SE
1010169
A I:3
C0032042
 (NAD)
SE
1010169
A I:4
C0032043
 (NAD)
SE
1010169
A I:5
C0032044
 (NAD)
SE
1010169
A I:6
C0032045
 (NAD)
SE
1010169
A I:7
C0032046
 (NAD)
SE
1010169
A I:8
C0032047
 (NAD)
SE
1010169
A I:9
C0032048
 (NAD)
SE
1010169
A I:10
C0032049
 (NAD)
SE
1010169
A I:11
C0032050
 (NAD)
SE
1010169
A I:12
C0032051
 (NAD)
SE
1010169
A I:13
C0032052
 (NAD)
SE
1010169
A I:14
C0032053
 (NAD)
SE
1010169
A I:15
C0032054
 (NAD)
SE
1010169
A I:16
C0032055
 (NAD)
SE
1010169
C:1
C0032058
 (NAD)
SE
1010169
C:2 a
C0032059
 (NAD)
1 2 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies