genealogy in scandinavia
Nytt digitaliserat material på Riksarkivet
Denna lista innehåller nyinlagda volymer sedan augusti 2006. En fullständig förteckning finns på sok.riksarkivet.se.

land
period
SE
1010174
A II a:30
1926-1941
00204306
 (NAD)
SE
1010174
A II a:32
1926-1941
00204308
 (NAD)
SE
1010174
A II a:34
1926-1941
00204310
 (NAD)
SE
1010174
A II a:35
1926-1941
00204311
 (NAD)
SE
1010174
A II a:36
1926-1932
00204312
 (NAD)
SE
1010174
A II a:37
1931-1941
00204313
 (NAD)
SE
1010174
A II a:38
1933-1941
00204314
 (NAD)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 

 

 
© ScanGen och Anders Berg - optimerad för Firefox och Internet Explorer - om cookies